Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

แผนการใช้จ่ายเงิน

 

ดาวน์โหลดไฟล์
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2.pdf[ ]1336 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1.pdf[ ]1354 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4.pdf[ ]1267 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3.pdf[ ]928 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2.pdf[ ]1258 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1.pdf[ ]1259 kB
Download this file (1ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำปี-2564-ไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน-2564.pdf)1ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำปี-2564-ไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน-2564.pdf[ ]692 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-3.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-3.pdf[ ]714 kB
Download this file (รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-2-ปี-2564.pdf)รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-2-ปี-2564.pdf[ ]710 kB
Download this file (รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf)รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf[ ]683 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม-ปีงบประมาณ-2563-ไตรมาส-4.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม-ปีงบประมาณ-2563-ไตรมาส-4.pdf[ ]703 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายเงินรวม-ปีงบประมาณ-2563-ไตรมาส-3 (1).pdf)แผนการใช้จ่ายเงินรวม-ปีงบประมาณ-2563-ไตรมาส-3 (1).pdf[ ]717 kB
Download this file (รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-2-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf)รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-2-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf[ ]722 kB
Download this file (รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf)รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf[ ]720 kB

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2