Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

อ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ

อ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ  

     ได้ก่อสร้างลำน้ำแม่นาเรือ บริเวณบ้านสันป่าสัก หมู่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กอสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2529 งบประมาณในการก่อสร้างตัวอ่างเก็บน้ำ 14,700,000 บาท เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรกรรมโดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 12 หมู่บ้าน 2,500 ไร่ และใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรตลอดทั่งปี ช่วยบรรเทาน้ำท่วมสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการท้ายเขื่อนและเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ลักษณะอ่างเก็บน้ำ ความสูง 17 เมตร  ความยาวสันอ่าง 495 เมตร  ระดับน้ำสูงสุดในอ่าง 494 เมตร ระดับน้ำกักเก็บในอ่าง 492 เมตร ความจุอาง 2,030,000 ลบ.ม พื้นผิวน้ำในอ่างที่ระดับกักเก็บ 190.50 ไร่

     แผนที่

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2