Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 9 บ้านแม่นาเรือสันทราย

ข้อมูล บ้านแม่นาเรือสันทราย หมู่ 9

- ที่ตั้ง
บ้านแม่นาเรือสันทราย หมู่ 9 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000


- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
ประมาณปี พ.ศ. 2340 มีบ้านอยู่แถบเชิงเขา 3 หลังคาเรือนเป็นเชื้อสายชาวพะยาว มีอาชีพทำไร่ ทำสวน ได้มีจ้าวฝางเดินทางมาค้าขายโดยใช้วัวเป็นพาหนะ โดยไม่กลับภูมิลำเนาเดิม ต่อมาประมาณ 3 ปีมีจ้าวเมืองณกรณ์ ( ลำปาง ) จ้าวเมืองน่าน จ้าวเมืองแพร่ อพยพมาอยู่รวมกันจึงเกิดเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านแต่งตั้งให้จ้าวฝางเป็นผู้นำหมู่บ้านและขนานนามหมู่บ้านว่า บ้านศรีเมืองชุมและทุกครั้งก่อนหนึ่งคืนที่จะเกิดปรากฎการณ์น้ำเจิ่งนอง ชาวบ้านจะได้ยินเสียงคนร้องไห้ ต่อมาจะมีเรือผีลอยตามน้ำ ชาวบ้านบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็น ประมาณปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อบ้านศรีเมืองชุมมาเป็นบ้านแม่นาเรือ เพราะมีนาร้าง ภาษาโบราณเรียกว่า นาเฮี้ย สืบเนื่องมาจากภาษาที่พูดเพี้ยนจากนาเฮี้ยมาเป็นนาเฮีย และมีผู้รู้ภาษาไทยเลยขนานนามใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่หมู่บ้านที่มีน้ำไหลผ่าน ประกอบกับชาวบ้านสันช้างหินนำไม้มาเจาะทำเป็นเรือบนต้นน้ำลำธาร จึงเกิดชื่อใหม่ว่า แม่นาเรือ นี่คือความเป็นมาของ บ้านแม่นาเรือ

- วิสัยทัศน์ชุมชน
คนในชุมชนอยู่อย่างพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ร่มเย็น ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เลิกใช้สารเคมี มาใช้ปุ๋ยหมักแทน เพื่อสุขภาพร่างกาย

- ผู้ใหญ่บ้าน นายศรีจันทร์ นาแพร่

- สมาชิก อบต. 

นางมยุรี ทะปัญญา ที่อยู่ 111 หมู่ 9 ต. แม่นาเรือ โทร 082-4043582

- จำนวนประชากร

รวม 363 คน ชาย 171คน หญิง 192คน
- จำนวนครัวเรือน 97 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 63 ครัวเรือน
- รับจ้าง 23 ครัวเรือน
- ธรกิจ 17 ครัวเรือน
- รับราชการ 7 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี
- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ

 

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2