Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 6 บ้านสันป่าสัก

ข้อมูล บ้านสันป่าสักหมู่ 
- ที่ตั้ง 
บ้านสันป่าสัก หมู่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

 

 


- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
แรกเริ่มย้ายมาจากจังหวัดลำปาง เมื่อปี 2496 เข้ามาอยู่กับบ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย มีนายจี๋เป็นกำนันตำบลแม่นาเรือ นายหลงเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันขี้เหล็ก ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้แยกจากบ้านสันขี้เหล็กมาประมาณ 10 หลังคาเรือน รวมกันอยู่ เพื่อทำไร่ปลูกข้าว การปกครองก็ห่างกันพอสมควร จึงแต่งตั้งให้นายทา แสงแก้ว เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยู่ต่อมาหลังคาเรือนก็เพิ่มมากขึ้นจึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน แยกออกจากบ้านสันขี้เหล็กเป็นสันป่าสัก หมู่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งให้นายสุคำ ปัญญาชื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 มีนายอ้วน ใจมา เป็นผู้ช่วย


- วิสัยทัศน์ชุมชน
เป็นหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในหมู่บ้านทุกคนมีสุขภาพที่ดีท่างกายและจิตใจ ประชาชนในหมู่บ้านได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกันและเป็นหมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติดและการพนันทุกชนิด

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายพินิจ หล่อวงศ์ โทร 084-7411885

- สมาชิก อบต. 
นายสมบัติ ก้อนคำ โทร 062-6419960

- จำนวนประชากร
รวม 304 คน ชาย 158 คน หญิง 146 คน

- จำนวนครัวเรือน 
98 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 50 ครัวเรือน
- รับจ้าง 37 ครัวเรือน
- ธรกิจ 6 ครัวเรือน
- รับราชการ 5 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนสมาชิก 27 คน 
2. กลุ่มเลี้ยงโค จำนวนสมาชิก 6 คน
3. กลุ่มจักสาน จำนวนสมาชิก 20 คน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2