Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 4 บ้านร่องคำน้อย

ข้อมูล บ้านร่องคำน้อย หมู่   4
- ที่ตั้ง 
บ้านร่องคำน้อย หมู่ 4 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
บ้านร่องคำน้อยเริ่มแรกก็มาจาก การทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และต่อมาก็มีการตั้งครัวเรือน ซึ่งการตั้งครัวเรือนครั้งแรกมี 11 ครัวเรือน และต่อมาก็มีการขยายครัวเรือนขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีครัวเรือนมากก็มีการตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 8 คน ตามรายชื่อดังนี้ 
1. นายโหม่ง บุญมา
2. นายหนิ้ว วงศ์มูล
3. นายสม กลมมา
4. นายแก้ว ชุ่มวงศ์
5. นายมูล อุปปิง
6. นายมี วงศ์มูล
7. นายสมเพ็ชร อินต๊ะวงษา
8. นายจรัล ค้าสม

- วิสัยทัศน์ชุมชน
ในอนาคต ปี 60 ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน มีอาชีพ มั่นคงและเงินทุนเพียงพอ

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายจรัล ค้าสม โทร 085-7157661

- สมาชิก อบต. 
นายศุภกร เครือธิ ที่อยู่ 108 หมู่ 4 ต.แม่นาเรือ โทร 085-6127835
นายอาคม เมืองมา ที่อยู่ 107 หมู่ 4 ต.แม่นาเรือ โทร 081-1796726

- จำนวนประชากร
รวม 310 คน ชาย 163 คน หญิง 147 คน

- จำนวนครัวเรือน 
86 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 84ครัวเรือน
- รับจ้าง 7ครัวเรือน
- ธรกิจ 3ครัวเรือน
- รับราชการ 4 ครัวเรือน
- รายได้ประชากรเฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มเกษตรผู้ปลูกขิง จำนวนสมาชิก 51 คน

 

System.String[]

nayok2564

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สถิติการใช้งาน

1365632
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
167
191
1359
1362737
609
11680
1365632
Your IP: 52.205.167.104
03-12-2021 05:56