Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 14 บ้านสันป่างิ้ว

ข้อมูล บ้านสันป่างิ้ว 14

- ที่ตั้ง 
บ้านสันป่างิ้ว หมู่ 14 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
แต่ก่อนนั้นชาวบ้านสันป่างิ้วยังขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 11 พอมีประชากรเพิ่มขึ้นก็ได้แยกย้ายกันไปปลูกบ้านสร้างเรือนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้แยกจากหมู่ที่ 11 เป็นหมู่ที่ 14 บ้านสันป่างิ้ว โดยมีนายวิทยา มงคลคลี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ส่วนชื่อบ้านสันป่างิ้วน้น เป็นเพราะช่วงที่ชาวบ้านมาปลูกบ้านสร้างเรือน ก็ได้ปลูกต้นงิ้วไว้ตามข้างรั้ว หรือบางครอบครัวก็ปลูกเป็นแนวรั้ว ก็เลยเรียกชื่อเป็น " บ้านสันป่างิ้ว " ตั้งแต่นั้นมา

- วิสัยทัศน์ชุมชน
ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจ และความคิดร่วมแรงพัฒนาร่วมผู้นำมีความเข้มแข็งหมู่บ้านต้องเดินไปข้างหน้า ประชาชนต้องมีอาชีพหลัก

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายทวีวัตน์ ที่อยู่ 90 หมู่ 14 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร 084-9857742

- สมาชิก อบต. 
นางสาวยุพา สิงห์แก้ว โทร 081-1465841

- จำนวนประชากร
รวม 470 คน ชาย 212 คน หญิง 258 คน

- จำนวนครัวเรือน 
141 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 60 ครัวเรือน
- รับจ้าง 67 ครัวเรือน
- ธรกิจ 2 ครัวเรือน
- รับราชการ 2 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มเลี้ยงวัว จำนวนสมาชิก 13 คน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2