Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 10 บ้านแม่นาเรือใต้

ข้อมูล บ้านแม่นาเรือใต้ หมู่ 10

- ที่ตั้ง 
บ้านแม่นาเรือใต้ หมู่ 10 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
ประมาณปี พ.ศ. 2340 มีชาวเชื้อชาติเย้ามีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย มาตั้งเรือนอยู่ 3 หลังคาเรือนได้มีจ้าวผางมาทำการค้าอยู่ที่บริเวณนี้และชาวบ้านได้แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมียศเป็นพระยาคำซึ่งยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประมาณ 3 ปี ได้มีชาวเมืองนครลำปางได้อพยพมาอยู่มีชาวน่าน ชาวแพร่มาสมทบอีกจึงตั้งชื่อหมู่บ้านี้ว่า หมู่บ้านศรีเมืองชุม และมีประกฎการน้ำเจิ่งนอกและได้มีเรือไหลมาตามน้ำ(เรือผี) เสียงหวยหวนในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จากนั้นได้มีคนเห็นเรือผีไหลมาตามน้ำ บางคนบอกว่าเห็นเรือ บางคนบอกไม่เห็นเรือ ประมาณปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านแม่นาเรือ เพราะว่ามีนาร้าง ภาษาโบราณ เรียกว่า นาเฮี่ย ประกอบกับมีน้ำไหลผานหมู่บ้านและมีคนเจอเรือที่ต้นน้ำลำห้วยเลยตั้งชื่อว่าบ้านแม่นาเรือ

- วิสัยทัศน์ชุมชน
ประชากรในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เสริม มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายเมืองใจ ศรีบุรี ที่อยู่ 10 หมู่ 10 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร 089-6372717

- สมาชิก อบต. 
นางธรรมเนียม แสงสุริยาพร ที่อยู่ 192 หมู่ 10 ต.แม่นาเรือ โทร 099-4351005

- จำนวนประชากร
รวม 755 คน ชาย 380 คน หญิง 375 คน

- จำนวนครัวเรือน 
225 ครัวเรือน


- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 149 ครัวเรือน
- รับจ้าง 34 ครัวเรือน
- ธุรกิจ 20 ครัวเรือน
- รับราชการ 22 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี


- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ
กลุ่มเย็บผ้าเช็ดเท้า จำนวนสมาชิก 15 คน
กลุ่มเย็บเบาะรองนั่ง จำนวนสมาชิก 10 คน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2