Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

อบต.แม่นาเรือ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์หมาย 054-423002 แฟกซ์ 054- 423002

หมายเลขภายใน 

11 งานธุรการ 17 ปลัด
11 สำนักปลัด 18 เกษตร
12 ห้องนายก 20 นิติกร
13 ห้องปลัด 22 กองช่าง
13 ห้องประธานสภาฯ 24 ส่งแฟกซ์
22 ผอ.กองช่าง 15 กองคลัง
29 ผอ.กองคลัง 16 หัวหน้าสำนักปลัดฯ
34 ศูนย์ อปพร.  

สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รถภู้ชีพกู้ภัย-รถฉุกเฉิน  054-887830,054-079885

 

 

เว็บไซด์ :  http://www.maenarua.com

email

 

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2