Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

 - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 - ข้อบัญญัติ อบต.แม่นาเรือ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
 - ข้อบัญญัติ อบต.แม่นาเรือ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563
 - ข้อบัญญัติ-อบต.แม่นาเรือ-เรื่อง-การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข-และแมว-พ.ศ.-2563
 - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
  - ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
 - ข้อบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ พ.ศ. 2564

nayok2564

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สถิติการใช้งาน

1365617
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
152
191
1344
1362737
594
11680
1365617
Your IP: 52.205.167.104
03-12-2021 05:40