Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ กิจกรรม “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา”

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ,นายประชัน ดีสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือเข้าร่วมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนศูนย์บริหารจัดการน้ำตำบลแม่นาเรือ วนอุทยานร่องคำหลวง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรม “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา” โดยว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ วนอุทยานร่องคำหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยโซ้ป่าต้นน้ำ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

298967118 3672787369614527 3956211753268347458 n

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2