Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

face maenarua

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับฯ

 
86643520 258423868477697 5584808604201910272 n
        ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
(1) ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ......
(2) ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ......
(3) ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1-18 ตำบลแม่นาเรือ
โดยมีกำหนดการดังนี้
หมู่ที่ 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ วัดบ้านโซ้
หมู่ที่ 3,15 ในวันที่ 1มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ วัดร่องคำ
หมู่ที่ 4 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 5,13 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ วัดบ้านไร่
หมู่ที่ 6 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ วัดบ้านซ่อน
หมู่ที่ 8,16ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16
หมู่ที่ 9 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 17 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 18 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
 
“ร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ร่วมพัฒนาตำบลแม่นาเรือ”
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

eit
 

สถิติการใช้งาน

1143208
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
181
137
318
1141662
996
19725
1143208
Your IP: 3.235.30.155
06-04-2020 22:50